Saturday, August 30, 2014

SB Card

Through text...

me: dito na ko sa office mahal.. uy tots, gusto ko yung starbucks card yung Pilipinas na design.

tots: 0k t0ts k0..ingat ka jan sa w0rk m0..gust0 m0 yung bag0ng SB card? An0ng gagawin natin?

me: (-.-)

No comments:

Post a Comment

feel free to tell us what you think :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...